Hvordan beregner man frekvens
Reklame:

Frekvens: Hvad det er, og hvordan man beregner det

Der er mange metoder til måling af rentabilitet pr. kunde, og f.eks. købsfrekvens er en sådan nøgleindikator. Købsfrekvens giver virksomheder indsigt i kundernes vaner, så de skaber mere fokuserede marketing- og salgsstrategier.

I denne artikel definerer vi frekvens, forklarer, hvordan man beregner denne metric både generelt og over en specifik tidsperiode og giver eksempler. Vi kommer i denne artikel til at fokusere på købsfrekvens da dette giver et meget godt billede på hvad frekvens er.

Vigtigste takeaways:

  • Det første skridt til at forstå købsfrekvens er at vide, hvordan man beregner frekvens.
  • Købsfrekvens er en NFM-kundemåling (nylighed, frekvens, monetæring).
  • Ofte analyseret med købsfrekvens er to andre målinger: gentagelseskøbsrate og tiden mellem køb.

Hvad er frekvens?

Frekvens, eller f, er antallet af gange, en hændelse indtræffer i et bestemt tidsrum. Enhver gentagen hændelse kan måles for frekvens. Eksempler vil omfatte:

  • Antallet af besøg en hjemmeside får på en dag
  • Hvor ofte en kunde køber det samme produkt på et år
  • En kundes besøg på samme restaurant på en uge

Hertz, eller Hz, er den måleenhed, der anvendes på frekvens. Hertz måler antallet af gange, en hændelse gentages på et minut. Periode, eller T, er den tid, det tager for en cyklus af en gentagen begivenhed at finde sted.

Sådan beregnes frekvens

Du kan beregne frekvensen ved at dividere antallet af gentagelser af en begivenhed med den tid, det tog for disse gentagelser at finde sted. Følg disse trin for at beregne frekvensen:

1. Bestem handlingen i fokus

Beslut hvilken handling du vil bruge til at bestemme frekvensen. Dette kan være hvad som helst, så længe det gentager sig.

Eksempel: Matilde ønsker at finde ud af, hvor synlig hendes hjemmeside er. Hun beslutter sig for at måle hyppigheden af webstedsklik fra potentielle kunder.

2. Vælg varigheden af tid

Vælg, hvor længe du vil måle frekvensen.

Eksempel: Matilde beslutter sig for at måle antallet af webstedsklik, hun modtager over en time. Hun gennemgår sin hjemmesideanalyse og finder ud af, at hun modtog 236 klik i timen.

3. Divider tallene

For at beregne frekvens skal du dividere antallet af gange, hændelsen indtræffer med længden af tid.

Eksempel: Matilde dividerer antallet af webstedsklik (236) med tidslængden (en time eller 60 minutter). Hun oplever, at hun modtager 3,9 klik i minuttet.

Hvis du gerne vil lære mere om hvordan man dividere, så læs vores indlæg om hvordan man beregner procent. Denne artikel forklare godt hvordan man dividere og hvorfor det er en god ting at kunne.

Hvad er købsfrekvens?

Købsfrekvens er et mål for, hvor ofte en kunde køber et produkt fra en virksomhed. Købsfrekvensen beregnes ofte over 365 dage, men den kan måles over en hvilken som helst tidsperiode.

Frekvens er en del af et fælles sæt af kundemålinger kaldet nylighed, frekvens og monetær eller NFM. Nylighed giver information om længden af ​​tid mellem hvert køb. Frekvens angiver antallet af unikke køb, og monetær beregner mængden af ​​brugte penge. NFM kan give et omfattende overblik over en kundes købsvaner og hjælpe med at forudsige fremtidige kundehandlinger. – På engelsk hedder dette begreb RFM (recency, frequency, monetary)

Købsfrekvens tildeler en værdi til hver kunde. En måde at øge rentabiliteten på er at øge købsfrekvensen. Hvis en virksomhed kan få en kunde til at købe flere produkter, når de besøger deres butik eller besøge deres butik oftere, vil de opleve en stigning i overskuddet.

To relaterede målinger kan hjælpe virksomheder med at forbedre rentabiliteten gennem købsfrekvens. Gentagelseskøbsraten er procentdelen af ​​kunder, der har foretaget mere end ét køb fra en virksomhed over nogen tid. Tiden mellem køb angiver, hvor længe en kunde venter, før han vender tilbage til en virksomhed for at købe flere varer.

Sådan beregner man købsfrekvens inden for en periode

Købsfrekvens beregnes bedst over en bestemt periode. Ofte vil virksomheder bestemme købsfrekvensen over et år, men den kan beregnes for et hvilket som helst tidsrum, såsom en måned eller et regnskabskvartal. Følg nedenstående trin for at bestemme købsfrekvensen inden for en bestemt tidsramme:

1. Vælg tidsrammen

Begynd med at bestemme, hvilken periode du ønsker at se købsfrekvensen.

Eksempel: Pølsemanden ønsker at gennemgå købsfrekvensen efter måned for at se, om hans seneste marketingstrategi, som havde et mål om at forbedre købsfrekvensen, har været vellykket.

2. Find antallet af unikke ordrer

Indsamle data om, hvor mange ordrer der blev afgivet. Sørg for ikke at duplikere nogen køb, da dette vil skævvride din købsfrekvens.

Eksempel: I januar havde Pølsemanden 274 unikke ordrer.

3. Bestem det samlede antal kunder

Find ud af, hvor mange kunder i alt har foretaget et køb.

Eksempel: I januar havde Pølsemanden 203 kunder i alt.

4. Divider for at finde købsfrekvensen

Find købsfrekvensen ved at dividere antallet af unikke ordrer med det samlede antal kunder.

Eksempel: Pølsemanden tager januardataene og dividerer 274 med 203 for at finde 1,34. Den gennemsnitlige Pølsemands-kunde foretog kun ét køb i januar.

5. Sammenlign købsfrekvens over tid

Gentag processen i lignende perioder. Sammenlign købsfrekvenserne for at informere fremtidige forretningsbeslutninger som kundeopsøgelse og markedsføring.

Eksempel: Pølsemanden implementerede sin nye marketingstrategi for at øge købsfrekvensen i januar og fortsatte den i et år. Efter at have fastlagt købshyppigheden for de resterende måneder af året, ser Pølsemanden, at han var i stand til at øge sin købsfrekvens fra et gennemsnitligt kundekøb om måneden til to gennemsnitlige kundekøb om måneden.

Eksempler på købsfrekvens

Følgende eksempler viser, hvordan du anvender købsfrekvens:

Eksempel nr 1

Frisk Mad er en lokal økologisk varebutik. Lederen er interesseret i, hvor ofte kunderne vender tilbage for at købe flere produkter. Hun beslutter sig for at beregne købsfrekvensen for et år. Rikke ser, at hun havde 427 unikke køb i det sidste år. Hun ser også, at hun havde i alt 355 kunder i alt. Hun dividerer 427 med 355 for at finde 1,2. Karen formulerer en marketingstrategi for at øge købsfrekvensen for det næste år.

Eksempel nr 2

Blomster Haven er en havebutik. Marketingteamet ønsker at se, om der er en tid på året, hvor de har en tendens til at have en stigning i købsfrekvensen. De beslutter at beregne købsfrekvensen efter regnskabskvartal.

I første kvartal ser de, at de havde 745 unikke køb og i alt 543 kunder, til en købsfrekvens på 1,3. I andet kvartal finder de 612 unikke køb og 399 samlede kunder. Købsfrekvensen for andet kvartal er 1,5. I tredje kvartal havde de 801 unikke ordrer og 412 samlede kunder. Købsfrekvensen i tredje kvartal er 1,9. I fjerde kvartal finder marketingteamet 930 unikke ordrer og 420 samlede kunder. Købsfrekvensen for sidste kvartal er 2,2.

I alt kan de se den højeste frekvens af kunder i det sidste kvartal hvilke kan tyde på at deres strategi virker!

Reklame:
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply